csbgenfrdeitrues

Tužby

  1. Aby nás k moudrosti a zralosti vedl a dal nám uvědomit si pravý smysl života, modleme se k Hospodinu. O: Smiluj se, Hospodine..
  2. Abychom správně nakládali s časem, který nám zde na zemi zbývá, a Boží vůlí se řídili, modleme se Hospodinu. O: Smiluj se, Hospodine.
  3. Aby všechny církve, zvláště pak naši církev Československou husitskou, po cestách své čisté pravdy vedl, v bratrské lásce, zbožnosti, poslušnosti a kázni utvrzoval. Abychom se nejen ohlíželi za historií, ale také si uvědomovali, čím v současnosti můžeme přispět, modleme se k Hospodinu. O: Smiluj se, Hospodine.
  4. Aby ve všem našem duchovenstvu sobě věrné služebníky a církvi věrné pastýře a kněze milostí svou posvěcoval, modleme se k Hospodinu. O: Smiluj se, Hospodine.
  5. Za posilu pro všechny, které přemáhá nemoc, únava, bolest, obavy a strach, který se dotýká jich samotných nebo těch, na kterých jim záleží. Modleme se k Hospodinu. O: Smiluj se, Hospodine.
  6. Za požehnání pro všechny lékaře, zdravotníky, za duchovní a kaplany, kteří se rozhodli stát se dobrovolníky v nemocnicích nebo domovech pro seniory a pomáhat, modleme se k Hospodinu. O: Smiluj se, Hospodine.
  7. Za dar míru ve světě. Aby všichni ti, kdo mají v rukách moc, nehledali jenom vlastní prospěch a usilovali o spravedlivý mír. Kéž lidé nacházejí ujištění víry a lásky. Zvláště prosíme za situaci v Bělorusku, Náhorním Karabachu a všude tam, kde síly zla dusí naději a soužití v dobrém. modleme se k Hospodinu. O: Smiluj se, Hospodine.
  8. Aby tam, kde je nepokoj a svár, seslal dar moudrosti, který by pomohl nacházet řešení. Za otupění lidské nenávisti, sobectví a pýchy, modleme se k Hospodinu. O: Smiluj se, Hospodine.
  9. Aby prezidentu našemu a všem, kdo nesou odpovědnost za řízení věcí veřejných požehnal, a při správě státu a společnosti svou moudrostí je provázel, modleme se k Hospodinu. O: Smiluj se, Hospodine.
  10. Prosíme tě Pane, vyslyš naše prosby, které ti právě teď svěřujeme a poslouchej také ty, které nosíme ukryté hluboko v našich srdcích. Za nás všechny, za sestry a bratry v Kristu, za každého jednoho člověka na světě, Modleme se k Hospodinu, modleme se k Hospodinu. O: Smiluj se, Hospodine.

 

 

Právě přítomno: 91 hostů a žádný člen