csbgenfrdeitrues


Pravidelné aktivity sboru

Pondělí

...

Úterý

  13,00 - 17,00 prohlídka kostela s výkladem (od Velikonoc do konce října)

  16,00 - 17,00 biblická hodina
  18,00 – 19,00  modlitby nebo meditace

Středa

 

13,00 - 17,00 prohlídka kostela s výkladem (od Velikonoc do konce října)

Čtvrtek

 13,00 - 17,00  prohlídka našeho kostela - po celý rok  (není-li otevřen hlavní vchod do kostela, zvoňte na farní úřad.)

 15,15 - 16,15  biblické příběhy pro děti
 16,30 - 17,30  biblická hodina pro dospělé

Pátek

...

Sobota

...

Neděle

  9,30 -  10,30 bohoslužba.

 Kostel otevřen do 12,00 hodin k prohlídce.
 19,00 – 20,00 večerní bohoslužba (nekoná se první a poslední neděli v měsíci)Příprava na ..
Přípravu na svátosti křtu, první Večeři Páně, biřmování a manželství dohodněte s duchovním (viz Kontakty)

Svátost manželská

O tuto svátost mohou požádat snoubenci, z nichž alespoň jeden je pokřtěn. 

Kostel příležitostně pronajímáme i jinověrcům, kteří přicházejí s vlastním oddávajícím.

Rozhovor
O rozhovor s duchovním možno požádat kdykoliv (viz Kontakty).

Návštěvy
Navštěvujeme nemocné a osamělé o kterých se dozvíme, že je naše návštěva potěší.

Úmrtí
V případě úmrtí vašich blízkých můžete požádat o pohřební obřady a také o uložení jejich popela v kolumbáriu, které přiléhá k našemu kostelu. 

Pěvecký sbor
Pěvecký soubor se schází ke zkouškám podle potřeby. Noví zájemci o zpěv jsou vítáni (viz Kontakty).

Právě přítomno: 115 hostů a žádný člen