csbgenfrdeitrues


Pravidelné aktivity sboru

    Pondělí


..........

    Úterý


od 10:00 setkání maminek s dětmi (jednou za 14 dní)

od 10:00 setkání seniorů nad biblickým textem i s pohybem (jednou za 14 dní)
13:00 - 17:00 prohlídka kostela s výkladem (od Velikonoc do konce října)
13:40 - 16:30 Klub pražských cestovatelů - kroužek pro žáky 1. stupně
17:00 - 18:00 kostel otevřen veřejnosti k tiché modlitbě
18:00 - 18:30 Křesťanská meditace
18:30 - 20:00 biblická hodina

    Středa


13:00 - 17:00 prohlídka kostela s výkladem (od Velikonoc do konce října)

    Čtvrtek


13:00 - 17:00 prohlídka kostela - po celý rok
14:00 - 15:00 Biblické příběhy a lidské hodnoty - kroužek pro žáky 2. stupně

    Pátek


..........

    Sobota


..........

    Neděle


9:30 - 10:30 bohoslužba
do 12:00 kostel otevřen k prohlídce
18:00 - 18:45 bohoslužba slova v angličtině
19:00 - 20:00 večerní bohoslužba (nekoná se první a poslední neděli v měsíci)

 Příprava na ..
Přípravu na svátosti křtu, první Večeři Páně, biřmování a manželství dohodněte s duchovním (viz Kontakty)

Svátost manželská

O tuto svátost mohou požádat snoubenci, z nichž alespoň jeden je pokřtěn.

Kostel příležitostně pronajímáme i jinověrcům, kteří přicházejí s vlastním oddávajícím.

Rozhovor
O rozhovor s duchovním možno požádat kdykoliv (viz Kontakty).

Návštěvy
Navštěvujeme nemocné a osamělé o kterých se dozvíme, že je naše návštěva potěší.

Úmrtí
V případě úmrtí vašich blízkých můžete požádat o pohřební obřady a také o uložení jejich popela v kolumbáriu, které přiléhá k našemu kostelu.

Pěvecký sbor
Pěvecký soubor se schází ke zkouškám podle potřeby. Noví zájemci o zpěv jsou vítáni (viz Kontakty).


Právě přítomno: 92 hostů a žádný člen