csbgenfrdeitrues


Pravidelné aktivity sboru

    Pondělí


..........

    Úterý


11:00 - 12:00 Chvilka s Biblí při čaji a kávě
13:00 - 17:00 Prohlídka kostela s výkladem (od Velikonoc do konce října)
17:00 - 18:00 Kostel otevřen veřejnosti k tiché modlitbě (silentio)
18:00 - 19:00 Modlitby nebo meditace

    Středa


13:00 - 17:00 Prohlídka kostela s výkladem (od Velikonoc do konce října)

    Čtvrtek


13:00 - 17:00 Prohlídka našeho kostela - po celý rok (není-li otevřen hlavní vchod do kostela, zvoňte na farní úřad.)
15:15 - 16:15 Biblické příběhy pro děti
16:30 - 17:30 Biblická hodina pro dospělé

    Pátek


..........

    Sobota


..........

    Neděle


9:30 - 10:30 Bohoslužba
do 12:00 Kostel otevřen k prohlídce
18:00 - 18:45 Bohoslužba slova v angličtině (zamýšlená)
19:00 - 20:00 Večerní bohoslužba (nekoná se první a poslední neděli v měsíci)Příprava na ..
Přípravu na svátosti křtu, první Večeři Páně, biřmování a manželství dohodněte s duchovním (viz Kontakty)

Svátost manželská

O tuto svátost mohou požádat snoubenci, z nichž alespoň jeden je pokřtěn.

Kostel příležitostně pronajímáme i jinověrcům, kteří přicházejí s vlastním oddávajícím.

Rozhovor
O rozhovor s duchovním možno požádat kdykoliv (viz Kontakty).

Návštěvy
Navštěvujeme nemocné a osamělé o kterých se dozvíme, že je naše návštěva potěší.

Úmrtí
V případě úmrtí vašich blízkých můžete požádat o pohřební obřady a také o uložení jejich popela v kolumbáriu, které přiléhá k našemu kostelu.

Pěvecký sbor
Pěvecký soubor se schází ke zkouškám podle potřeby. Noví zájemci o zpěv jsou vítáni (viz Kontakty).

Právě přítomno: 522 hostů a žádný člen