csbgenfrdeitrues

Pozvánka na setkání u nás pokřtěných

Náboženská obec Církve československé husitské

v Praze 2 – Novém Městě

 

 Milá přítelkyně, milý příteli !

 

   15. listopadu tomu bude 15 let, kdy jsem přišla „na Zderaz“. Každý se někdy potřebujeme zastavit a ohlédnout se zpět. Položila jsem si otázku, kde jsou ti, kterým jsem udělila svátost křtu? Kam se poděli? Jaké jsou jejich cesty?

   Léta plynou a vy jste jistě mnoho  prožili. Vyrostli jste z dětských či mladistvých střevíčků, postavili se na vlastní nohy a uspořádali si život podle  vlastních představ. Možná jste i něco museli oželet a něco ztratili.

   Pamatujete se na chvíli, kdy jste rozechvělí vstoupili do kostela sv. Václava na Zderaze a před krásným Bílkovým oltářem, shromážděnou obcí, duchovním a kmotry odpovídali na položené otázky?

 „Sestro/bratře, proč přicházíš do tohoto společenství?“
„Žádám, abych byl/a pokřtěn/a.“
„Proč toužíš být pokřtěn/a?“
„Uvěřila/a jsem, že Ježíš Kristus je i můj Spasitel. Chci patřit k  obecenství těch, kteří tuto víru vyznávají…“

 

   Rádi bychom vás pozvali znovu do našeho sboru na první adventní neděli

28. listopadu 2021 v 9:30 hodin,

   abychom společně poděkovali za uplynulý čas. (Nic na tom nemění fakt, že poslední čas je čas covidový.)  A abychom si připomněli, že jsou před námi svátky Boží, které nesou poselství o veliké lásce.


Po bohoslužbě se sejdeme v sakristii, pokud nám to situace dovolí, kde při pohoštění si budeme moci  sdělit, co prožíváme, co nás těší a co nás trápí, a mnohé jiné.

Moc se na vás těšíme:

Emanuela Blažková
Martin Wiener
Kateřina Řeřichová

 

                                                                                           V Praze dne 10. 11. 20210 00 Praha 2 - Nové Město

 

Právě přítomno: 173 hostů a žádný člen