csbgenfrdeitrues

Letní pozdrav z kostela sv. Václava na Zderaze

Náboženská obec Církve československé husitské

 

V Praze dne 23.6.2021

Sestry a bratři,

   přijměte srdečné pozdravení z kostela, který je nebo by chtěl být Vaším duchovním domovem a v němž jsme také prožívali mnohé těžké chvíle a omezení v souvislosti s covidem.

   Snažili jsme se při Vás stát, kontaktovali Vás a zvali Vás k obrazovkám TV i PC, telefonním přístrojům a později, když to podmínky dovolily, i do našeho společenství. Nemyslíme si, že je vyhráno. Neodhadneme, jak dlouho ještě bude covid řádit v mnohých mutacích, jak dlouho budou trvat protiepidemická opatření. Opakovaně si uvědomujeme pomoc techniky, ale osobní setkávání jsou naprosto zásadní. Při nich se vzájemně povzbuzujeme a připomínáme zaslíbení Boží, která platí i v dnešní době. Třeba: „Hospodin je síla svého lidu… Zachraň svůj lid a žehnej svému dědictví, buď mu pastýřem navěky!“ (ze Ž 28)

   Přiblížil se prázdninový čas. Naše společenství bude fungovat tak, že v úterý a ve čtvrtek bude otevřen kostel pro ztišení i farní úřad od 13 do 17 hodin, v ostatní dny je možné se s námi domluvit telefonicky na všem, co nám chcete sdělit nebo od nás potřebujete. Bohoslužby budou každou neděli v 9:30 hod., bohoslužby večerní 27.6. v 19 hod. (a pak až na počátku října 2021).

   Volebním sněmem, konaným 19.6., byl zvolen patriarchou CČSH ThDr Tomáš Butta ThD. Je to jeho třetí volební období. Je členem naší náboženské obce. Modlete se s námi za něj, aby náročný úkol ve složité době nadále zvládal, aby byl zdráv, měl stálou inspiraci shůry a důvěra, kterou od církve dostal, mu obrazně řečeno dala křídla k radostné službě. Poblahopřát mu můžete po již zmíněné večerní bohoslužbě 27.6.

A co Vám můžeme nabídnout?

   -   Máme instalovanou výstavu Zapomenuté a polozapomenuté události roku 1421. Připomínáme na jednom panelu 50 let od změny názvu církve CČS na Církev československou husitskou.
   -   V neděli 27.6. v 16 hodin se chystáme na procházku po Slavíně. Autor výše inzerované výstavy a průvodce hřbitovem JUDr. Miroslav Houška se na Vás těší.
   -   5.7. v 17 hodin nám přijde zazpívat Pěvecké sdružení moravských učitelů. (Na výročí MJH 6.7. bude vystupovat při bohoslužbě od 15ti hodin v Betlémské kapli.)

V přílohách máte k událostem detailnější informace.

Přicházíme k Vám také s prosbou, která se týká členů náboženské obce.

   Prosíme Vás o úhradu členského příspěvku na rok 2021. Činí 500,- Kč na každého, kdo už nestuduje. Pokud jste ve finanční tísni, darujte podle svých možností. Číslo účtu je 2601735060/2010. Nezapomeňte napsat své jméno, totéž platí, pokud posílá finance někdo za Vás. Lze také uhradit osobně na faře.

(Pokud jste CP již uhradili, srdečně Vám děkujeme a textu výše nevěnujte pozornost.)

Přejeme pěkné léto. Navštěvujte nová místa, ale vracejte se také na stará, kde je vám dobře. Nevynechávejte ani kostely.

Srdečně zdraví

 

Ing. Martin Wiener, Mgr. Emanuela Blažková,

 

předseda RS a farářka

 

 

Právě přítomno: 121 hostů a žádný člen