csbgenfrdeitrues

Velikonoce 2021 - Zajásejte již, zástupy andělů v nebi!

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská tajemství! Polnice, rozezvuč se k vítězství mocného Krále, zvěstuj spásu! Raduj se, země, zalitá oslnivou září věčného Krále! Hle, po celém světě rychle mizí temnoty! Raduj se, matko církvi, zkrášlená leskem nejjasnějšího světla! ... 

Vpravdě je důstojné a správné z celého srdce a z celé své duše  radostně tě chválit, neviditelný, všemohoucí a věčný Bože! Chválíme i tvého jednorozeného Syna Ježíše Krista, našeho Pána, pravého velikonočního Beránka, jenž za nás draze splatil dluh Adamova hříchu a vlastní krví vykoupil svůj lid … 

(Z velikonočního chvalozpěvu Exsulte

Milí přátelé,  

přijměte pozdravení z náboženské obce Církve československé husitské v Praze - Novém Městě. Už podruhé budeme prožívat  velikonoční svátky ve zkormouceném  duchu, protože i kdyby se poměry (nejen) v naší zemi uklidnily, nemůžeme zapomenout  na mnohé, kteří zaznamenali různé velké ztráty. Někomu vzal Covid zdraví, jinému blízkého člověka, dalšímu společenství školy a ještě jinému zaměstnání. 

Buďme vděčni za evangelium o Ježíši Kristu. Ježíš přišel na svět, aby vždy stál vedle nás jako přítel. Jeho láska šla tak daleko, že se nechal  za naše zlé činy ukřižovat. Bůh Otec ho smrti nenechal, ale vyzvedl ho a posadil po své pravici. A tak Ježíš i dnes přichází za námi s otázkou: Potřebuješ mou pomoc? Jsem u tebe. Odlož všechny zábrany a důvěřuj mi. Ukáži ti svět a vše co je v něm z mé perspektivy. Naučíš se  žít s opravdovou radostí.  

 Jak velmi je nám těchto ujištění potřeba! Mnozí umdlévají, jsou vyčerpaní, hledají zdroje obživení všude možně. Dnes mají lidé doma Písmo svaté a ti,  co ho nemají, se k němu mohou dostat přes internet  (např. na Bible on line), objednat si ho v e-shopu  nebo vypůjčit v knihovně. Počty lidí na bohoslužbách jsou sníženy na desetinu, avšak nikdo nás  neomezuje ve vlastním čtení nebo poslechu v rozhlase či televizi. A  tam bude pořadů připraveno dost.

Velikonoční bohoslužby 2021  sloužíme v kostele:  Velký pátek v 17 hodin, Hod Boží velikonoční v 10 hodin, Velikonoční pondělí  v 19 hodin. Zazní sváteční zpěvy. 

Ať jsou vaše svátky požehnané.
Mgr. Emanuela Blažková  a Ing. Martin Wiener

Kresby: Mgr. Tomáš Novák ThD

Kresby: Mgr. Tomáš Novák ThD

 

Právě přítomno: 171 hostů a žádný člen