csbgenfrdeitrues

Novinky „ze Zderazu“ v listopadu 2019

Milí přátelé,

    k dnešnímu dni 1.11.219  v naší náboženské obci dochází k personálním změnám. Duchovní Mgr. Tomáš Novák ThD. nastoupil do úřadu Ústřední rady CČSH do funkce vedoucího ideového odboru na místo  letos zesnulého profesora ThDr. Zdeňka Kučery a jáhenka Mgr. Jitka Brejtrová přešla do náboženské obce Praha - Michle. Do naší NO přijde sloužit bratr Mgr. Alberto Rocchini, Ital s brilantní češtinou, kterého jste dosud mohli potkat v NO Roztoky u Prahy nebo v NO Praha -Staré Město. Odcházejícím duchovním přejeme dobré zakotvení v nových působištích a bratru Albertovi, aby se mu Zderaz stal vlídným duchovním přííbytkem.

   Zveme na pravidelné ranní nedělní bohoslužby od 9,30 hodin a na večerní bohoslužby 1.11. v 19 hodin (slouží Mgr. Daniel Majer) a 24.11. v 19 hodin (slouží Mgr. David Hron).

   Maminky a děti se sejdou v úterý 12. a 26.11. v 10 hodin na pestrou dvouhodinovku duchovních i běžných záležitostí.

   Zveme také na 3 kulturní akce, plakáty k nim budou postupně uvěřejňovány:

  • 14.11.2019 v 17 hodin  -  Interview s Antoine de Saint Exupéym od Stanislava Kubína
  • 18.11.2019 v 19.30 hodin  -  koncert pěveckého souboru Imbus
  • 23.11.2019 v 17 hodin  -  sborový koncert v rámci festivalu Cantate Praga 2019 


Těšíme se na setkání,

NO a Ema Blažková

Právě přítomno: 73 hostů a žádný člen