csbgenfrdeitrues

Uctění památky zesnulých

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání.
(Kaz 9,5)

Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já (Pavel) k nim patřím na prvním místě, avšak došel jsem slitování.  (1.Tim 1,15)

I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli ospravedlnění z víry v Krista, a ne ze skutků zákona.  (Ga 2,16)

 

   Vážení přátelé,

za létem se už zcela zavřely dveře a při pohledu na spadané listí a květiny, které sklonily hlavičky dolů, se naše myšlenky častěji zaobírají vzpomínkami na naše zemřelé a    přemýšlením nad hodnotami života. Letos máme pro Vás dvě nabídky ke společnému setkání: koncert, který bude proložen biblickými texty o životě a smrti a nedělní bohoslužbu se vzpomínkou na naše drahé zesnulé. Věnce se vzpomínkovými kartičkami budou vystaveny těsně před koncertem.

           

Přijďte naslouchat krásné hudbě a slovům naděje. Přijďte poděkovat těm, kdo vás vychovali a rozdávali vám z pokladu svého srdce to nejlepší.

 

Koncert na housle a varhany zahrají Václav Návrat a Robert Fuchs z děl mistrů  Bibera, Bacha,  Albioniho a Vivaldiho ve čtvrtek 31. října 2019 v 17:00 hodin.

 

Vzpomínkovou bohoslužbu  budeme sloužit v neděli 3. listopadu 2019 v 9:30 hodin.

 

V přiloženém souboru je kartička, na kterou napište jména těch, na které chcete vzpomenout. Kartičky budou vytištěny a vloženy do vzpomínkového věnce.  Také si kartičku můžete vypsat u nás.

Návštěvní hodiny farního úřadu budou v úterý a ve středu 9 – 17 hodin
a ve čtvrtek 13 – 17 hodin. Venkovní kolumbárium bude otevřeno denně od 9 do 17 hodin (včetně soboty) a kolumbárium v kostele stejně jako farní úřad.

 

Děkujeme Vám za Váš dar lásky (tzv. obětinku) při této příležitosti, který slouží na opravy kostela. Prosíme, napište zřetelně své jméno a město, ať vás můžeme správně napsat do listiny dárců.

Naše číslo účtu je 1932134329/0800.

 

Těšíme se s Vámi na shledání.

 

Za náboženskou obec

 

Ing. Petr Hladík,                                               Mgr. Emanuela Blažková

předseda rady starších                                    farářka

 --

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 2 - Nové Město
Resslova 300/6
120 00 Praha 2 - Nové Město

Právě přítomno: 122 hostů a žádný člen