csbgenfrdeitrues

Nový akademický rok

Vážení přátelé,
potěšili jsme se "svatováclavskými" akcemi (koncertem a slavnostní bohoslužbou) a do času vzpomínek na zesnulé poplyne náš život klidněji.  Velmi děkujeme všem, kdo přiložili ruce k dílu a měli podíl na zdárném průběhu slavností. Pánu Bohu především, protože do kostela přivádí nové tváře. Do konce října budeme kostel otevírat (pokud to počasí dovolí)  k prohlídce nejen ve čtvrtek, ale i v úterý a středu odpoledne.

V akademickém roce budeme opět sloužit bohoslužby v neděli ráno od 9:30 hod.a v liché neděle v 19:00 hod. večer. Večerní bohoslužbu 13.10. bude sloužit pražský biskup ThDr. David Tonzar. V úterý dopoledne jednou za 14 dní svoláváme maminky s předškoláky (máme hlavně batolata a tříleté děti). Nejbližší setkání bude  8.10. A každé úterý v 18 hodin se ztišujeme při meditaci. Ve čtvrtek v 16:00 hodin otevíráme společně Bibli, rozebíráme text, diskutujeme nad ním, modlíme se a zpíváme.

Velmi se radujeme z každého nového příchozího. Náš sbor potřebuje i Vaši lásku, Vaše nápady, Vaši práci. Proto hledáme dobrovolníky na různé drobné práce, např. na pomoc s administrativou, s výrobou plakátů na mnohé nepravidelné akce, s tvorbou nástěnek, na které se podívá kolemjdoucí dříve, než otevře dveře našeho kostela.
 
Na setkání s Vámi se těší celé naše společenství.
Ema Blažková
 
 

Právě přítomno: 305 hostů a žádný člen